Kedves Látogató!

Üdvözlöm Önt, a Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény Heves Vármegye honlapján.

    Intézményünk 2016. november 1- általános jogutódlással alakult meg a Csányi Idősek Otthona, a Hatvani Idősek Otthona (és Zagyvaszántói telephelye), valamint a Vámosgyörki Idősek Otthona integrációjával. 2023.02.28. dátummal az intézmény neve Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény Heves Vármegye névre változott.

Az intézmény alaptevékenységi körében 340 fő időskorú, demens, önmagáról gondoskodni nem képes személynek nyújt támaszt.
A férőhelyszámok a következő képen oszlanak meg:
•    Csányi Székhely: 86 fő
•    Hatvani Telephely: 47 fő
•    Vámosgyörki Telephely: 172 fő
•    Zagyvaszántói Telephely: 35 fő


A létesítményeink feladata a Heves megye területéről érkező ellátást igénybe vevők teljes körű ellátásának biztosítása, amely magába foglalja a napi ötszöri étkeztetést, a szükség szerint ruházatot, illetve textíliával való ellátást, a mentális gondozást, az egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást.
Intézményünk célja, hogy az ellátásra szoruló idős emberek szükségleteihez igazodó segítségnyújtást biztosítsuk, amelynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló ember szomatikus, pszichés és szociális állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén személyes szabadsága érvényre juthasson.
A Fenyőliget Integrált Szociális Intézmény Heves Vármegye tevékenységét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az intézmény működését meghatározó egyéb jogszabályok, a fenntartó határozatai és az intézmény belső szabályzatai alapján végzi.
Az intézményünk gondoskodik az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes - elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyekről - akik életkoruk, egészségügyi állapotuk, valamint szociális helyzetük alapján a napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek, de állapotuk rendszeres fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igényel.
Felvehető otthonainkba:
•    a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, négy órás gondozási szükséglettel rendelkező személy is, ha ellátása más típusú, ápolást- gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
•    a négy órás gondozási szükséggel rendelkező személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a négy órás gondozási szükséglet hiányában is.
•    a férőhelyszám legfeljebb 15%-áig a napi 4 órás ápolási- gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.


Az intézmény székhelye és telephelyei nyugodt, csendes környezetben többhektáros területen helyezkednek el biztosítva ezzel a nyugalmat, a jó levegőt és a családias környezetet a bent lakók számára. A lakhatási feltételeket több gondozási egységben 1-5 ágyas szobákban biztosítjuk. Az épületek a vámosgyörki telephely kivételével (itt személyfelvonó lift biztosított) földszintesek, akadálymentesen megközelíthetők.
A lakóterek természetes megvilágítását számos ablak biztosítja, melyek redőnyökkel és zsalugáterekkel felszereltek. Minden gondozási egységben tágas társalgó található, melyek alkalmasak a közösségi együttlétre, rendezvények lebonyolítására. Lakóegységeink berendezése, speciálisan a gondozottaink életkori sajátosságaihoz igazodva és ápolási igényeik szerint lett kialakítva. Lekerekített élek, mosható, tisztítható fal és padlófelületek, biztonságosan, mégis messzemenőkig barátságosan és családiasan szolgálják lakóink igényeit.
Az intézményünk telephelyenként saját főzőkonyhával rendelkezik, melyeket folyamatosan igyekszünk modern, korszerű eszközökkel ellátni, így megfelelnek a legszigorúbb higiéniai követelményeknek is. A nálunk élő idős emberek napi ötszöri étkezésben részesülnek életkori sajátosságaiknak és az egészséges táplálkozási követelmények figyelembe vételével, melyből naponta meleg ebédet, heti két alkalommal meleg vacsorát biztosítunk. Ha a lakó egészségügyi állapota indokolja - orvosi javaslatra - diétás étkezést is biztosítunk. A heti étrend összeállítása során figyelembe vesszük a lakók életkorát, egészségi állapotát, és egyéni igényeit is. Éttermeink meghitt hangulatúak, esztétikus, kulturált étkeztetését tesznek lehetővé, méreteik, tágas megjelenésük alkalmassá teszi őket kulturális rendezvények lebonyolítására is.

A demens betegek ápolása

Intézményünk székhelye és telephelyei fogadják a demenciával érkező idős embereket, de külön speciálisan kialakított demens részleggel csak a Vámosgyörki telephelyünk rendelkezik.
Alapvető célunk, hogy a nálunk élő demenciával küzdő idős emberek szellemi leépülésük során életminőségüket megőrizve, jó közérzettel, boldogan éljék napjaikat. Érzékeljék a jó bánásmódot, képesek legyenek az adott pillanatok élvezetére, állapotromlásuk késleltetéséhez támogatást kapjanak. Önellátási képességeik csökkenése mellett is kielégítettek legyenek szükségleteik és meg tudják őrizni emberi méltóságukat. Mindazon beavatkozásokat és eljárásokat biztosítjuk, melyek hozzájárulnak a demens jól-létének, biztosításához.
A jól-lét itt azt jelenti, hogy a demenciával küzdő személy:
•    a napjait aktívan tölti segítői közreműködéssel,
•    biztonságban érzi magát,
•    érzelmi támogatást kap.

Intézményünkben előzetes telefonos időpont egyeztetés utána a szolgáltatásról tájékoztatást adunk az érdeklődők számára. Munkatársaink munkaidőben az ellátást igénylők és/vagy hozzátartozóik, ill. törvényes képviselőik rendelkezésére állnak. A tájékoztatás során részletes információkat adunk az ellátást érintő valamennyi kérdésről. A tájékoztatás során az érdeklődőknek módjukban áll megtekinteni az egyesített szociális intézmény székhelyét és telephelyeit. A tájékoztatással egy időben az ellátás kérelmezéséhez, ill. igénybevételéhez szükséges nyomtatványokkal is ellátjuk az érdeklődőket.

Minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolunk elérhetőségeinken. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt intézményünkben!

Hinkelmann-né Csejk Ágnes
intézményvezető

Weboldalunkon sütiket használunk

A heves-fenyoliget.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.