ESEMÉNYNAPTÁR

December 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

szgyf_banner.jpg

A Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény

LÁTOGATÁSI REND - KAPCSOLATTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Országos Tiszti főorvos 2021. április 29-én kiadott határozatában módosította a Magyarország területén működő összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény vonatkozásában a 2020. december 18-án 42935-3/2020/EÜG. iktatószámon kiadott szociális korlátozó intézkedéseket. Az elrendelő határozatban foglalt rendelkezések visszavonásáról és módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik:

A határozat az intézményben élőket érintő

  • látogatási tilalmat elrendelő I. pontját,
  • intézmény-elhagyási tilalmat elrendelő II. pontját

a határozat kiadásával egyidejűleg visszavonta.

 

A módosított látogatási rend az intézményben 2021. április 30-án lép életbe.

(A most elkészített látogatási rend nem az intézmény hatályos házirendjében leírtakkal azonos, az új átmeneti rendelkezés kialakítása a járványügyi helyzet miatt vált szükségessé.)

Szabályai átmenetiek!

Az Heves megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény székhelyén és telephelyeiken a látogatási napok a következők:

A hét minden napján:

Délelőtt: 9:00-11:00 között
Délután: 14:00 – 16:00 között

A látogatás lehetősége védettségi igazolvánnyal rendelkező személy, továbbá védettségi igazolvánnyal rendelkező személy által felügyelt 18 év alatti személy részére biztosítható. A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi igazolvány bemutatására, a kártya személyazonosító igazolvány, vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes. Nem ruházható át.

Az előírt feltételek hiányában, védettségi igazolvánnyal nem rendelkező személyek esetén, az intézmények továbbra is a Nemzeti Egészségügy Központ által kiadott „Szakosított szociális intézményekben élők kapcsolattartására vonatkozó javaslatok”-ban nevesített feltételek mellett biztosított az ellátottak láthatása.

Egy fő lakót maximum két fő felnőtt látogathat egyszerre, az 1,5m szociális távolság betartása mellett, a járványügyi helyzetnek megfelelő védőintézkedések betartásával. A maximális látogatási idő maximum 1 óra.

A látogatási idő maximum 1 óra.

  • Az ellátott köteles az intézmény által biztosított vagy saját tulajdonú, valamint a látogató köteles saját tulajdonú szájmaszkot viselni!
  • Az intézmény biztosítja és előírja minden látogatónak a belépéskor történő lábbeli fertőtlenítést, kézfertőtlenítést!
  • A látogatások az intézményben az arra kijelölt látogatási pontokon történhetnek, kérjük ezek betartását. A látogatási pontokról a szolgálatban lévő kollégák tájékoztatják az ellátottakat.
  • Belépéskor köteles a látogató a szolgálatban lévő kollégának bemutatni a védettségi igazolványát (nagykorú esetében) a kártya személyazonosító igazolvány, vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes.
  • Az intézményben élők számára csomagolt élelmiszer, illetve küldemény hozható, megfelelő fertőtlenítési eljárást követően átadható át.

A kapcsolattartásra, intézmény elhagyásra az ellátottakra vonatkozóan a következőek az irányadóak:

  • Védettségi igazolvánnyal rendelkező ellátott részére,– további kikötések nélkül – biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét.
  • E feltételeknek nem megfelelő gondozottnak is biztosítani kell az intézmény elhagyásának lehetőségét, azonban esetükben, amennyiben a távolmaradás meghaladja a 72 óra időtartamot, a gondozott visszatérése egy SARS-CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye alapján történhet.

FONTOS! A házirendben leírtak továbbra is kizárólagos mérvadói az előírtaknak! 
Abban az esetben, amennyiben csak küldemény beadásáról van szó a lakó számára, ennek lehetősége is csak és kizárólag a látogatási időben történhet!

  • KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES SZEMÉLY LÁTOGATHAT!

Ezen látogatási rend és kapcsolattartási tájékoztató megjelenésével egyidejűleg az előző látogatási rend és kapcsolattartási tájékoztató hatályát vesztette. Jelen látogatási rend és kapcsolattartási tájékoztató 2021. 04. 30-tól hatályos.

Csány, 2021. április 30.

Tisztelettel:

 

Pecset