ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

Az ellátottak, illetve a fizetésre kötelezett személyek az intézményben nyújtott, jogszabályban meghatározott teljes körű ellátásért térítési díjat fizetnek (Személyi térítési díj).
A térítési díj fizetésére jogosultak:

  1. az ellátást igénybe vevő jogosult,
  2. a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
  3. a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője,
    akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj
    mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
  4. a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
  5. a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.

Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését.
Az intézményi ellátás esetén abban az esetben, ha az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy nem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.


A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltség HMK-235-10/2016. számú közleménye alapján 2016. november 1.-től az intézmény és székhelyeinek térítési díjai a következők:


Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény (3015 Csány, Csillag utca 27.)

Normál idős ellátott esetében étkezéssel
90.000,- Ft/hó
3.300,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
78.000,- Ft
2.750,-Ft/nap


Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény  Hatvani Idősek Otthona (3000 Hatvan, Kórház utca 3-5.)

Normál idős ellátott esetében étkezéssel
96.000,- Ft/hó
3.400,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
84.000,- Ft
2.850,-Ft/nap


Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Vámosgyörki Idősek Otthona (3291 Vámosgyörk, István király út 1.)

Normál idős ellátott esetében étkezéssel
96.000,- Ft/hó
3.400,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
84.000,- Ft
2.850,-Ft/nap


Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény Zagyvaszántói Idősek Otthona (3031 Zagyvaszántó, Selypi út 2.)

Normál idős ellátott esetében étkezéssel
96.000,- Ft/hó
3.400,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
84.000,- Ft
2.850,-Ft/nap


Az ellátást igénybevevő személyi térítési díjat fizet, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.