ESEMÉNYNAPTÁR

June 2019
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

szgyf_banner.jpg

Az ellátottak, illetve a fizetésre kötelezett személyek az intézményben nyújtott, jogszabályban meghatározott teljes körű ellátásért térítési díjat fizetnek (Személyi térítési díj).
A térítési díj fizetésére jogosultak:
a)    az ellátást igénybe vevő jogosult,
b)    a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
c)    a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
d)    a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
e)    a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy.

Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.
Az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének megfizetését.
Az intézményi ellátás esetén abban az esetben, ha az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy nem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözet megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles.
Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltség HMK-235-10/2016. számú közleménye alapján 2016. november 1.-től az intézmény és székhelyeinek térítési díjai a következőek:

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény (3015 Csány, Csillag utca 27.)

Intézményi térítési díj

Normál idős ellátott esetében étkezéssel
84.000,- Ft/hó
2.800,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
72.000,- Ft
2.400,-Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezéssel
84.000,- Ft/hó
2.800,- Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezés nélkül
72.000,- Ft/hó
2.400,- Ft/nap

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény – Hatvani Idősek Otthona (3000 Hatvan, Kórház utca 3-5.)

Intézményi térítési díj

Normál idős ellátott esetében étkezéssel
93.000,- Ft/hó
3.100,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
79.950,- Ft
2.665,-Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezéssel
96.000,- Ft/hó
3.200,- Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezés nélkül
82.950,- Ft/hó
2.765,- Ft/nap

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény-Vámosgyörki Idősek Otthona (3291 Vámosgyörk, István király út 1.)

Intézményi térítési díj

Normál idős ellátott esetében étkezéssel
89.850,- Ft/hó
2.995,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
77.850,- Ft
2.595,-Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezéssel
89.850,- Ft/hó
2.995,- Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezés nélkül
77.850,- Ft/hó
2.595,- Ft/nap

Heves Megyei Fenyőliget Egyesített Szociális Intézmény – Zagyvaszántói Idősek Otthona (3031 Zagyvaszántó, Selypi út 2.)
Intézményi térítési díj
Normál idős ellátott esetében étkezéssel
93.000,- Ft/hó
3.100,- Ft/nap

Normál idős ellátott esetében étkezés nélkül
79.950,- Ft
2.665,-Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezéssel
96.000,- Ft/hó
3.200,- Ft/nap

Demens ellátott esetében étkezés nélkül
82.950,- Ft/hó
2.765,- Ft/nap

Az ellátást igénybevevő személyi térítési díjat fizet, amelyet a kötelezett jövedelmi viszonyai, valamint az intézményi térítési díj figyelembevételével kell megállapítani.